Välkommen till Ekhagen – ett föräldrakooperativ i Lerum

Ekhagen är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1995. Vi finns i "Holland House" i Lerum och erbjuder plats för cirka 30 barn uppdelat på två avdelningar.

På Ekhagen värnar vi om små barngrupper och vi har hög personaltäthet. Vi är nära och engagerade i barnen och vi tycker det är viktigt att varje barn, varje dag, känner sig sett av oss och får stöd i att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Här finner ni resultatet från den senaste regionsgemensamma enkäten där vårdnadshavare på Ekhagen har graderat verksamheten:

Barnens trygghet i fokus

Vårt mål för barnen på Ekhagen är att de ska bli trygga och självständiga individer. Vi uppmuntrar barnens naturliga nyfikenhet och deras lust att lära. Utveckling och lärande bygger på att barnen känner trygghet. Vi arbetar nära och i ständig interaktion med barnen och utvecklar verksamhetens innehåll tillsammans utifrån barnens behov.

Föräldrasamverkan viktigt

Som förälder i kooperativet har vi stora möjligheter att vara delaktiga i vårt barns vardag. Personalen har ansvar för den pedagogiska verksamheten och föräldrarna ansvarar för kooperativet. Allas engagemang är viktigt för att verksamheten ska fungera och barnens vistelse på förskolan ska bli så givande som möjligt.

Maila till Fjärilen
Maila till Nyckelpigan
Maila till Förskolechef
Maila till Köansvarig

Ekhagens förskola
Alingsåsvägen 4
Sverige
Alingsåsvägen 4, 443 35 Lerum