Barnen

På Ekhagens förskola finns cirka 30 barn, fördelat på två avdelningar. De yngre barnen går på Nyckelpigan och de äldre på Fjärilen. Vårt främsta mål är att erbjuda barnen en förskola där de känner trygghet och trivsel. Varje barn ska bli bemött på ett positivt sätt utifrån sina förutsättningar och behov. En god relation mellan barnen och pedagogerna är av största vikt.

På Ekhagen erbjuds barnen en varierande inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet. Materialet och miljöerna förändras utifrån barngruppens behov och intresse.

Vår stora härliga gård ger barnen många möjligheter till upplevelser och utmaningar av olika slag.

Barnen på Ekhagen ges möjlighet att prova på nya aktiviteter och fördjupa sig i gemensamma projekt som intresserar dem. Tillsammans gör barn och pedagoger nya erfarenheter och lär sig ständigt något nytt.

Vi utnyttjar vårt närområde för att göra utflykter med barnen, såsom till skogen, närliggande lekplatser och biblioteket. Barnen ges möjlighet att påverka sin vardag och vara delaktiga i planeringen av verksamheten.

Under året firar vi traditionella högtider, samt uppmärksammar varje barns födelsedag. På förskolan finns också egna höjdpunkter så som ”Ekhagsloppet” som går av stapeln varje vår.

Maila till Fjärilen
Maila till Nyckelpigan
Maila till Förskolechef
Maila till Köansvarig

Ekhagens förskola
Alingsåsvägen 4
Sverige
Alingsåsvägen 4, 443 35 Lerum