Barnen

På Ekhagens förskola finns cirka 30 barn, fördelat på två avdelningar. De yngre barnen går på Nyckelpigan och de äldre på Fjärilen. Vårt främsta mål är att erbjuda barnen en förskola där de känner trygghet och trivsel. Varje barn ska bli bemött på ett positivt sätt utifrån sina förutsättningar och behov. En god relation mellan barnen och pedagogerna är av största vikt.

”Det bästa med att vara på Ekhagen är att fröknarna är så snälla!”

På Ekhagen erbjuds barnen en varierande inomhusmiljö som lockar till lek och kreativitet. Materialet och miljöerna förändras utifrån barngruppens behov och intresse.

”Jag tycker det är kul att vara på Ekhagen, för det finns så mycket roliga saker!”

Vår stora härliga gård ger barnen många möjligheter till upplevelser och utmaningar av olika slag.

”På gården finns det roliga klätterställningar och cyklar och sånt. Och så brukar vi få hamra och spika!”

Barnen på Ekhagen ges möjlighet att prova på nya aktiviteter och fördjupa sig i gemensamma projekt som intresserar dem. Tillsammans gör barn och pedagoger nya erfarenheter och lär sig ständigt något nytt.

”Jag har fått lära mig att göra väldigt bra byggen och bygga rymdskepp och så.”

”Jag har fått prova att måla på ett vitt tyg med vit färg, det var väldigt konstigt tyckte jag. Det blev hårt när det torkade. Sen målade vi på det med andra färger.”

Vi utnyttjar vårt närområde för att göra utflykter med barnen, såsom till skogen, biblioteket och gymnastiksalen på en närliggande skola. Barnen ges möjlighet att påverka sin vardag och vara delaktiga i planeringen av verksamheten.

”Vi brukar få vara med och bestämma vad vi ska göra. En gång hade vi ´tokiga veckan´ på Ekhagen. Då bestämde vi barn att alla skulle få komma hit i pyjamas.”

Under året firar vi traditionella högtider, samt uppmärksammar varje barns födelsedag. På förskolan finns också egna höjdpunkter så som ”Ekhagsloppet” som går av stapeln varje vår.